Kolonat

Kolonat, zakupni odnos između gospodara zemljišne nekretnine i obrađivača zakupnika (kolon). To je kratkoročan društveni odnos u kojem osobno slobodni obrađivač prima od gospodara zemljište (njivu, vinograd, voćnjak) s pripadnostima, te ga obrađuje o vlastitu trošku, dijelom vlastitim oruđem i stokom. U pokrivanju troškova velikih sezonskih radova sudjeluje gospodar. Za korištenje zemlje kolon gospodaru duguje dio prinosa (obično polovicu), a mogući su i drugi uvjeti, ovisno o poljop. kulturi, troškovima i zahtjevnosti obradbe. Odnos se sklapa na 1 do 10 godina s mogućnošću obnove, što kolonu omogućuje stjecanje neotuđivoga prava na posjed. Za trajanja odnosa kolonova je osobna sloboda ograničena: za odlazak sa zemlje potrebna je vlasnikova suglasnost. Koloni su povremeno dužni obavljati određene poslove, poput tlake za unaprijed dogovorenu nisku nadnicu.