Kovačič, Stanko

Kovačič, Stanko, kemičar i gospodarstvenik (Trst, 5.V.1898 - Ankaran, 24.VII.1977). Studirao je u Ljubljani, diplomirao u Bologni 1923. te doktorirao kem. znanosti 1926. God. 1933. preselio se u Maribor, gdje je kupio poljop. gospodarstvo, uredio kem. laboratorij te izvodio pokuse iz područja poljoprivrede.