Kranjska

Kranjska (njem. Krain), središnja slovenska povijesna pokrajina. Njezini začetci povezani su s ranosrednjovjekovnom Karniolom u slov. Posavju. Na tu se tradiciju krajem X. st. nadovezala markgrofovija Kranjska, nastala nakon prestanka mađ. upada i ponovnog uključivanja slov. pokrajina u okvir srednjovjekovnog njem. carstva.