Premuda, Vinko

Premuda, Vinko, svećenik i filolog (Baška, 1870 - Baška, 23.II.1944). Nakon gimnazije u Rijeci završio je bogosloviju u Gorici (1888-92), te bio zaređen 1893. Službovao je u Novalji, Puntu i Krku, u Vrhu 1902-22., potom u Staroj Baškoj do umirovljenja 1925. U Beču je studirao slavistiku 1904-05. 

 

Pod pseudonimom Bršljanski objavljivao je pjesme u preporodnome duhu u Hrvatskome braniku, Našoj slozi i dr. Preveo je ep T. Tassa Gerusalemme liberata, a dio je objavljen u časopisu Hrvatska prosvjeta, 1926. Proučavao je glagoljsku baštinu otoka Krka i sjev. Jadrana, ispravno je pročitao Valunsku ploču, a otkrio je i čuvao tzv. baščanske ostriške. Za službe u Vrhu objavio je tekst Stare božićne pjesme iz Istre.

LIT.: B. Fučić, Pop Vinko Premuda, Slovo, 1994-96, 44-46.
R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE