Premuda, Vinko

Premuda, Vinko, svećenik i filolog (Baška, 1870 - Baška, 23.II.1944). Nakon gimnazije u Rijeci završio je bogosloviju u Gorici (1888-92), te bio zaređen 1893. Službovao je u Novalji, Puntu i Krku, u Vrhu 1902-22., potom u Staroj Baškoj do umirovljenja 1925. U Beču je studirao slavistiku 1904-05.