Narodnooslobodilački odbori (NOO)

Narodnooslobodilački odbori (NOO), organi vlasti NOP-a, ustrojeni 1941–45. na različitim hijerarhijskim razinama. Unatoč mnogobrojnim karabinjerskim, policijskim, financ. i voj. postajama, u Istri je već tijekom 1941. uspostavljena mreža povjerenika NOP-a, oko kojih su potom nicali NOO-i. Prvi seoski NOO osnovan je u Štinjanu u kolovozu 1941., na čelu s M. Pikunićem i Almom Pikunić, a članovi su bili poznati antifašisti koji su se isticali u brodogradilištu »Venezia Giulia« (Mate Frančula, Grgo Kužinić, Josip Petrić i dr.).