Labinski atelieri

Labinski atelieri, neformalna skupina pretežito akademski obrazovanih umjetnika koji su rodom ili boravištem bili vezani uz Labin. Prva izložba skupine zbila se u galerijskom prostoru Narodnoga muzeja Labin 28.IV.1968., kada su izlagali slikari Quintino Bassani, Emil Bobanović Ćolić, Josip Diminić, Jasna Maretić Diminić, Eugen Kokot, Vera Kos Paliska, Karlo Paliska, grafičar Renato Percan i kipar Mate Čvrljak. Naknadno su se skupini priključili: Branimir Baković, Zdravko Milić, Orlando Mohorović, Nada Pavlović Bađura, Vinko Šaina, Flaviano Škopac i Ljerka Žingerlin, a počasni član bio je i Raoul Goldoni. Posljednji zajednički nastup imali su 1982. u Idriji.