Minčir, Đurđa

Minčir, Đurđa, ekonomistica (Tomašica kraj Garešnice, 2.II.1931 - Zagreb, 5.V.1999). Dodiplomski i poslijediplomski studij završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.