Moering (Möring), Karl

Moering (Möring), Karl, austrougarski vojskovođa, vojni inženjer, diplomat i publicist (Beč, 19.V.1810 - Beč, 26.XII.1870). Nakon posjeta inženjerskoj akademiji stupio je u inženjerski korpus i djelovao u voj. građevinskom resoru u Milanu, Splitu, Veneciji i Beču. 

 

U činu kapetana 1837. sudjelovao je u austrijskoj intervenciji u Siriji. God. 1841-43. bio je na studijskome putovanju u SAD-u. Sudjelovao je u radu Frankfurtskoga parlamenta 1848-49., a pripisuje mu se autorstvo pojma Mitteleuropa. Nakon 1848. zauzimao je visoke položaje u vojnoj hijerarhiji, a nakon 1850. imao je zaduženja u vođenju radova pri izgradnji arsenala u Puli. Od 1868. do smrti bio je na dužnosti povjerenika za Trst i Austrijsko primorje. Autor je dvosveščane knjige Sibyllinische Bücher aus Österreich (1848), kojom je snažno kritizirao Metternichov režim.

LIT.: B. Perović, Luka Pula austrougarskog doba (odsjaj grada u zaljevu 1850-1918), Pula 2003.
B. Nefat, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE