Primorski dnevnik

Primorski dnevnik, glasilo Slovenaca u Italiji. Prvi broj izašao je 13.V.1945. u Trstu. Kao nasljednik Partizanskega dnevnika (1943-45) bio je isprva glasilo Osvobodilne fronte, potom naprednoga dijela Slovenaca, a od 1992. glasilo Slovenaca u Italiji. Prvi vlasnik bilo je Založništvo Primorskega dnevnika, zatim Založništvo tržaškega tiska (1947-92), Družba za založniške pobude (1992 -96), a od 1997. Zadruga Primorski dnevnik.

 

Primorski dnevnik informira slovensku zajednicu o svakodnevnim događajima, objavljuje kroniku događaja u slovenskoj manjini, a istodobno je dio njezina života i nastoji ostvarivati nacionalna prava i jednakopravnost s većinskim narodom te održavati veze s matičnim narodom. God. 2004. ima središnju redakciju u Trstu, redakciju u Gorici te dopisništva u Cividaleu (Čedad) i Klagenfurtu. Naklada mu je oko 11000 primjeraka, a izlazi šest puta tjedno. Odgovorni urednici bili su: Dušan Hreščak (1945-48), Stanislav Renko (1948-71), Gorazd Vesel (1971-83), Bogumil Samsa (1983-88), Marko Waltritsch (1988-90), Vojimir Tavčar (1990-92) i Bojan Brezigar (od 1992).

LIT.: B. Pavletič, Primorski dnevnik 1945-1995, Trst 1995.
M. Pahor, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE