Ocizla

Ocizla, zbijeno naselje na flišnom sjevernom rubu Podgorskoga krasa (45°35′N; 13°55′E); 101 st. (2002), općina Hrpelje-Kozina. Leži na grebenu iznad pritoka potoka Grižnika (1445m), koji se kraj Botača (Botazzo) ulijeva u Glinščicu. Na sjeveroistoku se uzdiže Mežeči vrh (503 m). 

 

Naselje je pripadalo socerpskoj gospoštiji, poslije Habsburgovcima. God. 1900-23. bilo je sjedište općine Occisla-San Pietro (naselja Beka, Črnotiče, Draga, Grozzana-Gročana, Klanec pri Kozini, Kozina, Mihele, Nasirec, Ocizla, Petrinje, Podgorje, Prešnica, Vrhpolje), koja je 1921. imala 2561 st. Iznad sela je crkva sv. Marije Magdalene (1648), koja pripada župi Klanec. U okolici više krških jama (Ocizelska jama sa slapom) i ponor.

M. Požeš, R., Istarska enciklopedija

Posljednja promjena. 1. 2. 2005., IE