Petričić, Anton

Petričić, Anton (Antonius), svećenik (Katinići kraj Veprinca, 17.X.1778. - Veprinac, 25.XI.1861.).

 Bio je posljednji kanonik Veprinačkog kaptola koji je ukinut 1843. Dao je 1840. temeljito obnoviti veprinačku župnu crkvu sv. Marka ispred koje je pokopan.

LIT.: G. Moravček, Veprinac, mjesto s najljepšim pogledom, fluminensia.org/tag/uskocki-rat, 9. 10. 2012.
Ur. (G. Prodan)