Paleografija

Paleografija (novolat. palaeographia, prema grč. παλαιός: star i γραφή: pismo), pomoćna povijesna znanost koja istražuje i proučava postanak, oblike i razvoj pisma općenito, i svakoga pojedinoga pisma. Ugl. se bavi proučavanjem pisama pisanih na tzv. mekim materijalima, tj. na papirusu, pergameni, papiru. Svrha joj je omogućiti ispravno čitanje starih tekstova, odrediti mjesto i vrijeme nastanka starih rukopisa te ustanoviti njihov izvorni tekst, naknadne umetke i moguće pogrješke. Stoga istražuje, među ostalim, i kratice tj. abrevijature, dijakritičke znakove, brojeve, instrumente i materijale korištene pri pisanju, te proučava obilježja rada pojedinih skriptorija. Postoji onoliko paleografija koliko ima i pisama, tj. latinska, glagoljična, ćirilična, arapska, hebrejska i dr.