Piassa Granda

Piassa Granda, list Narodne fronte grada Rovinja (Fronte popolare per la città di Rovigno). Izlazio je od 23.VI.1951. na talijanskom jeziku, najprije kao dvotjednik na 8 stranica (format 29 cm × 40,5 cm), a od broja 5 kao tjednik na 6 stranica, s ponekim dvotjednim razmakom između dvaju brojeva. Glavni urednik bio je Bruno Vidotto, a potom Antonio Giuricin. 

List je donosio obavijesti, vijesti, razgovore i članke o životu i radu tvornica, poduzeća i ustanova te je imao rubrike iz kulture, znanosti i povijesti, koje su se u talijanskom čitateljstvu pomno pratile. Prestao je izlaziti sa 60. brojem zbog »nedostatka novčanih mogućnosti«, kako se ističe u posljednjem redakcijskom uvodniku, s napomenom da će se lokalna kronika nadalje objavljivati u novinama La Voce del Popolo.

Luciano Giuricin, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE