Piassa Granda

Piassa Granda, list Narodne fronte grada Rovinja (Fronte popolare per la città di Rovigno). Izlazio je od 23.VI.1951. na talijanskom jeziku, najprije kao dvotjednik na 8 stranica (format 29 cm × 40,5 cm), a od broja 5 kao tjednik na 6 stranica, s ponekim dvotjednim razmakom između dvaju brojeva. Glavni urednik bio je Bruno Vidotto, a potom Antonio Giuricin.