Pincinova jama

Pincinova jama, jama zapadno od Višnjana, udaljena od mora 4 km. Formirana je u donjokrednim vapnencima duž uočljivih rasjednih linija unutar uslojenih naslaga. 

Ulaz joj je na koti od 66 m nadmorske visine, a nakon kraćega horizontalnoga kanala slijede dva vertikalna skoka. Razina je podzemne vode na oko 70 m ispod razine ulaza. Pretpostavlja se da oscilira ovisno o razini podzemnih voda na širem području. Izmjerena dužina kanala iznosi oko 120 m, dok dubina vode do izmjerenoga dna varira od 5 m do 25 m. Zbog nalaza čovječje ribice jama je proglašena zaštićenim geomorfološkim objektom.

Srećko Božičević, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE