Plin, prirodni

Plin, prirodni, smjesa ugljikovodika s najvećim udjelom metana, koja se nalazi u stijenama Zemljine kore, u zasebnim ležištima ili otopljena u nafti, a rabi se kao gorivo i kao sirovina za dobivanje petrokemijskih proizvoda. U istarskom je podmorju prirodni plin registriran nakon dugotrajnih geofizičkih i seizmičkih istražnih radova te mnogobrojnih bušotina koje je izbušilo poduzeće Naftaplin (danas: INA-Naftaplin) iz Zagreba. Bušeno je od Rovinja i Pule preko otoka Oliba, Ugljana, Dugog otoka, Ravnih kotara do Kornata, Brača, Lastova i Visa, u razdoblju od 1959. do 1999. U podmorju sjev. Jadrana bušeno je s platformi Panon i Zagreb-1. Istražna bušotina kraj Rovinja bila je duboka 4135 m, a bušotina Amanda-1 u sjev. jadranskom primorju (zapadno od Savudrije), izrađena s platforme Panon, imala je dubinu od 7305 m (najdublja naftna bušotina u Europi). Korisna i izdašna plinska polja nađena su u smjeru zapad-jugozapad, 50 km od Pule, u polju Ivana, ali i u drugim plinskim poljima, južnije i jugoistočnije duž jadranske kotline, koja se dalje proteže u smjeru Palagruže. To su polja: Irina, Ida, Ika, Andreina, Ana-Maria, Irma, Koraljka i Ksenija (jugozapadno od Kornata).