Podmol pri Kastelcu

Podmol pri Kastelcu, pećina na Petrinjskom krasu, 1250 m jugoistočno od Kastelca, u kojoj je pri istraživanjima Instituta za arheologiju Znanstvenoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti iz Ljubljane otkopan arheološki materijal od neolitika do srednjeg vijeka. 

 

U donjim slojevima pronađena je keramika iz starijega i sr. neolitika, s elementima danilske kulture, a u gornjim slojevima predmeti kulture Ljubljanskoga barja i dalmatinskih eneolitičkih kultura. Najdonji dosad iskopani sloj, u kojem su bili skromni ostatci sitne domaće životinje (koza ili ovca), vjerojatno je iz predneolitičke faze. U blizini ima više drugih polupećinskih nalazišta, a istražen je samo Acijev spodmol.

LIT.: I. Turk i dr., Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija, Arheološki vestnik, 1993, 44.
Matej Župančič, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE