Polla, Enrico

Polla, Enrico, graditelj (sred. XIX/poč. XX. st.). U pulskom se graditeljstvu pojavljuje potkraj 1880-ih, kada je radio niz manjih obiteljskih kuća (jednokatnica i dvokatnica). 

 

Na početku XX. st. dobio je narudžbe za nekoliko većih stambenih zgrada: kuća Perini 1902., kuća Fabro 1903., a 1905. radio je modifikaciju projekta za Istarsku posujilnicu i Narodni dom. Za J. L. Münza, građevinskog poduzetnika iz Beča, počeo je 1904. voditi izgradnju dviju stambenih kuća (vile Münz). U svojim se radovima osim uobičajenim secesijskim elementima koristio i florealnim i arhitektonskim repertoarom talijanskog libertyja, i to na vili De Bende iz 1904 (srušena u ratu) i vili Rodinis iz 1913.

Jasna Malvić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE