Popper, Siegfried

Popper, Siegfried, inženjer brodogradnje  (Prag, 5.I.1848 - ? 19.IV.1933). Nakon završena studija na visokim školama u Pragu i Karlsruheu, stupio je 1869. u službu Austrougarske ratne mornarice. Od 1871. brodograđevni inženjer za ratne brodove u brodogradilištima u Trstu i Puli. 

Kao vodeći konstruktor modernih austrougarskih ratnih brodova, 1904. postaje gl. brodograđevni inženjer i predstojnik 1. odjela Mornaričko-tehničkog odbora u Puli; ondje ostaje do umirovljenja 1907. Potom radi kao savjetnik brodogradilišta u Trstu i jedan od projektanata bojnih brodova klase »Tegetthoff« (20000 t). Nakon I. svjetskog rata živio je u Pragu.

LIT.: H. Bayer von Bayersburg, Österreichs Admiräle und bedeutende Persönlichkeiten der k. u. k. Kriegsmarine 1867-1918, Wien 1962.
B. Dobrić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.; IE