Prodol, kamenolom

Prodol, kamenolom smješten kraj istoimenoga naselja na cesti Pula-Barban. Djeluje u sastavu tvrtke Kamen d. d. Pazin

Kamenolom se nalazi u gornjokrednom cenomanskom rudistnom vapnencu i u novije vrijeme nije bio aktivan sve do 2002., kada su započeli intenzivni istražni radovi i pokusna proizvodnja. Nema povijesnih podataka o početku eksploatacije kamenoloma. Arhitektonsko-građevni ukrasni kamen mekani je materijal (kamenolomi) i vadi se u masivnim mekanim vapnencima koji se lateralno i facijalno mijenjaju. Eksploatiraju se varijeteti unito i fiorito. Kamen je naročito pogodan za kiparske radove. Ugrađivan je kao pomoćni materijal na nekoliko zgrada u Puli.

Ivan Cotman, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.