Pucich, Joseph

Pucich, Joseph (Josef, Giuseppe, Josip), šumar  (Žminj, 14.I.1850. - Trst, 25.III.1911.). Završivši Visoku školu za poljoprivredu i šumarstvo u Beču službovao je u Postojni. Potom je postao šumarski povjerenik u Gorici, a 1895. državni šumarski nadzornik u Trstu. 

 

Bio je voditelj Kranjsko-primorskoga šumarskog društva. Istraživao je Kras te bio jedan od vodećih stručnjaka za njegovo pošumljavanje. Objavio je više članaka, izvješća i knjiga: Die Frage der Bewaldung des Triester Karstgebietes (Trst 1898.), Die Karstbewaldung im österreichisch-illirischen Küstenlande
nach dem Stande zu Ende 1899.
(Trst 1900.), L'imboschimento nel Margraviato d'Istria per cura della Commissione provinciale d'imboschimento (Trst 1910.).

Bojana Lipej, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena. 27. 1. 2019., ur.