Rauber

Rauber, plemićka obitelj njemačkog podrijetla, koje su članovi u XV. i XVI. st. držali u zakupu više posjeda u Pazinskoj knežiji, ali i izvan toga područja, odn. upravljali njima.