Renier

Renier, mletačka plemićka obitelj čiji su članovi u Istri obnašali značajne dužnosti. U Veliki savjet ušla je 1381., nakon što je Pantaleone financirao rat protiv Genove. Članovi obitelji poslije su obavljali različite javne službe, a Paolo (12. XI. 1710 - 3. II. 1789) bio je dužd. Znamenita je i književnica Giustina Renier-Michiel (Venecija, 15.X.1755 - Venecija, 7.IV.1832), autorica eseja Origine delle feste veneziane i prevoditeljica nekih djela Williama Shakespearea.

Obitelj je značajna i za istarsku povijest. Giacomo je bio providur, u čije je vrijeme 1585. novim kolonistima naseljena Premantura, a kao rašporski kapetan (1593-95) bavio se i pitanjem sastavljanja katastika za Istru; Costantin je također bio rašporski kapetan (1606-08), jednako kao i Giovanni (1632-35), koji se bavio hvatanjem i osuđivanjem razbojnika. Za XVIII. st. vezani su Zuanne, koparski kapetan i podestat; Daniele, koparski podestat i kapetan, poslije i rašporski kapetan (1744-46., 1765-68), povodom čijega je (drugog) napuštanja te službe sročena tada poznata rugalica, te admiral Andrea, koji je 1782. ugušio protumletačku pobunu u Rovinju. U matičnim se knjigama Pule u XVIII. st. spominje Zuanne, brodovlasnik (patron) iz Chioggie.

LIT.: G. Radossi, Stemmi di rettori e di famiglie notabili di Pinguente, Atti CRS, 1980-81, 11; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.-XVIII. st.), Pula 1995; S. Bertoša, Život i smrt u Puli. Starosjeditelji i doseljenici od XVII. do početka XIX. st., Pazin 2002; M. Bertoša, Izazovi povijesnog zanata. Lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb 2002.
Slaven Bertoša, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005.