Brusić, Zdenko

Brusić, Zdenko, arheolog, sveučilišni profesor (Šibenik, 16.IX.1938. - Zadar, 10.XI.2014.). U rodnom gradu pohađao je osnovnu školu i gimnaziju. Arheologiju je studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirao 1973., a 1981. doktorirao s disertacijom Import helenističke i rimske reljefne keramike u Liburniju (objavljeno 1999. i kao knjiga na engleskom Hellenistic and Roman Relief Pottery in Liburnia). 

Radio je kao kustos muzeja u Ninu i Šibeniku, bio je direktor Arheološkog muzeja u Zadru 1982.-1987., pa kustos Prapovijesnog odjela do 1998., kada je prešao na Filozofski fakultet u Zadru. Tu je 1999. stekao zvanje izvanrednog, a 2004. redovnog profesora za predmet Prapovijesna arheologija. Predavao je i na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru. Sudjelovao je, kao suradnik ili voditelj, u brojnim arheološkim istraživanjima, uglavnom duž hrvatskog dijela Jadrana, a posebno valja izdvojiti njegovu aktivnost u podmorskim istraživanjima te spada među pionire hrvatske hidroarheologije. Osim antičkih i srednjovjekovnih brodoloma istraživao je i ostatke antičkih luka, među kojima i onih u Savudriji (znanstveni članak Uvala Pijan u staroj Savudriji - rimski Silvo. Strateška luka navigacijske rute duž istočne obale Jadrana, Histria antiqua 18, 2009.), Červaru i Poreču. Objavio je velik broj znanstvenih i stručnih radova te vodio niz arheoloških istraživačkih projekata koji su donijeli prijelomne spoznaje o prošlosti šibenskog područja, Dalmacije, ali i Mediterana.

LIT.: Preminuo prof. dr. sc. Zdenko Brusić, studentski.hr/studenti/vijesti/preminuo-prof-dr-sc-zdenko-brusic, 12. 11. 2014., Zdenko Brusić, hrvatska znanstvena bibliografija, http://bib.irb.hr/lista-radova.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 21. 3. 2018.