Rizzi, Lodovico

Rizzi, Lodovico, odvjetnik, političar (Pula, 20.II.1859. - Pula, 1.III.1945.). Gimnaziju je pohađao u Kopru, odakle je rodom bio njegov otac Nicolò Rizzi, pulski gradonačelnik u 1860-im, a pravo je studirao u Beču i Grazu. Odvjetnički ured otvorio je u Puli 1883., a ubrzo se počeo baviti politikom. Kao član Talijanske liberalne stranke (Partito Liberale Nazionale/Italiano) izabran je 1889. za pulskog gradonačelnika i na toj je dužnosti ostao do 1904. U tom je razdoblju, uz znatnu novčanu pomoć središnjih vlasti u Beču, bitno doprinio izgradnji i komunalnom uređenju grada čime su se popravili uvjeti stanovanja. 

U vrijeme njegova mandata otvoren je pulski vodovod (1897.), počeli su radovi na izgradnji prve Pokrajinske bolnice (1896.), uvedena je gradska kanalizacija, otvoren gradski muzej (1902.) i Pokrajinski ženski licej (1902.), položeni su temelji za gradski električni tramvaj i pokrenute prve telefonske centrale (1891.), imenovano je dioničko društvo za proizvodnju gradskog plina, izgrađena natkrivena tržnica (1903.), osnovana banka i štedionica, organizirane su sanitetske ekipe za brzo djelovanje u slučaju pojave epidemija, otvorena je nova osnovna škola sv. Martina i dr.

Rizzi je bio i zastupnik u Istarskom (pokrajinskom) saboru od 1894. te njegov predsjednik (pokrajinski kapetan) 1904.-16. Također je bio zastupnik u Carevinskom vijeću u Beču od 1889. do posljednjih izbora 1914. U vrijeme Italije i fašističke vlasti Rizzi je 1923.-26. ponovo bio pulski gradonačelnik (prefekturni namjesnik). 

U pulskom predgrađu Moncanor dao si je 1898. izgraditi vilu Rizzi, danas Dom za starije osobe "Vila Maria".
LIT.: Giuseppe Orbanich, Rizzi, Lodovico, Istarska enciklopedija, 2005., D. K.. Lodovico Rizzi, http://www.histriaweb.eu/wp/lodovico-rizzi-pola-20-ii-1859-pola-1-iii-1945-avvocato-funzionario-pubblico-politico; F. Wiggermann, Rizzi, Lodovico (Ludwig) (1859-1945), Politiker, http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_R/Rizzi_Lodovico_1859_1945.xml.
Ur. (G. Prodan) 
Posljednja promjena: 1. 4. 2019., ur.