Rudnik Sečovlje

Rudnik Sečovlje, rudnik crnog ugljena u sečovljanskoj dolini. Ugljen se nalazi u dubini od 100 do 400 m. Debljina slojeva rijetko je veća od 0,5 m, iako su najniži slojevi, koji leže neposredno na krednom vapnencu, mjestimično debeli do 1 m, a ponegdje i do nekoliko metara. Njegova je kalorična vrijednost 5500 do 6200 kcal.