Salata, Francesco

Salata, Francesco, političar i povjesničar (Osor, 17.IX.1876 - Rim, 10.III.1944). Studirao je pravo u Beču i Grazu. Novinar tršćanskoga dnevnika Il Piccolo i glavniurednik mjesečnika Vita Autonoma, stranke Società Politica Istriana, u kojoj je bio tajnikom. Bio je članom glavnog odbora stranke Lega Nazionale i zastupnikom u Istarskome saboru, o reformi kojega je objavio izborni pravilnik za Istru prema novom zakonu (Il regolamento provinciale e il regolamento elettorale provinciale per l'Istria secondo la nuova legge. Manuale pratico, 1908).