Seljačke bune

Seljačke bune, pobune seljaka podložnika protiv feud. gospodara do kojih dolazi zbog teška gosp. i soc. položaja, povećanja naturalnih, novčanih i radnih davanja, ograničavanja lokalne samouprave (u komunima), lošeg postupanja feudalaca pri ubiranju poreza i traženja dodatne radne obveze u obrađivanju zemlje ili održavanju utvrda. Prilike su od XV. st. dodatno otežavali ratovi s Osmanskim Carstvom te mletačko-austr. sukobi koji su u Istri dovodili do pustošenja, stradanja ljudi, prekida trgovine, pojave epidemija kuge, kolere i drugih bolesti, povećanja urbarijalnih davanja za potrebe rata i utvrđivanja kaštela.