Valentič, Josip

Valentič, Josip, učitelj i kulturni djelatnik (Čežarji kraj Kopra, 26.VIII.1863 - Trst, 19.XI.1919). Nakon što je 1882. završio učiteljsku školu u Kopru, poučavao je u Bertokima, Ricmanjima i Sv. Antonu te djelovao kao narodni buditelj i skrbio o razvoju kraja.