Vodovod Labin

Vodovod Labin, komunalna tvrtka (društvo s ograničenom odgovornošću, d. o. o.) sa sjedištem u Labinu, registrirana za javnu vodoopskrbu, a od 2012. i za javnu odvodnju. Djeluje na području Labinštine i u vlasništvu je tamošnjih jedinica lokalne samouprave: Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Počeci mu sežu u 1937., tada kao Ispostave Labin Istarskog vodovoda Opatija. Od 1956. u sastavu je komunalnog poduzeća Istarski vodovod Pazin, a u samostalno poduzeće odvaja se 1961. kao KP "Vodovod" Labin. Kao d. o. o. djeluje od 30.VI.1994., najprije kao Vodovod d . o. o. Labin, a od 3.XI.1995. pod današnjim nazivom.