Pasquantonio, Alessio

Pasquantonio, Alessio, ekonomist, komercijalist (Labin, 14.X.1940. - Pordenone, 12.VI.2013.). Srednju školu završio je 1959. u Coneglianu kraj Trevisa, gdje je počeo profesionalnu karijeru kao djelatnik i potom direktor prodaje tvrtke Castrignano. Diplomirao je ekonomiju i komercijalu na Sveučilištu u Pescari 1967., a neko je vrijeme predavao računovodstvo i bankarstvo u srednjoj školi Flora u Pordenoneu, ne napuštajući posao poslovnog savjetnika.