Tomčić, Zdenko

Tomčić, Zdenko, gospodarstvenik, znanstvenik, političar (Srijemska Mitrovica, Vojvodina, Srbija, 14.IV.1943.). U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu te je 1962. došao u Poreč gdje je 1962.-64. pohađao i završio Višu poljoprivrednu školu. Studij nastavlja na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu gdje je diplomirao 1966. Poslijediplomski studij upisao je 1972. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i magistrirao 1976., a doktorirao je 1989. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. 

Nakon studija 1966.-68. radi kao nastavnik u ugostiteljsko-turističkoj školi porečke Plave lagune. Potom je dvije godine tržišni inspektor, a 1970. zapošljava se u vrsarskom hotelsko-turističkom poduzeću Anita kao tehnički direktor, zatim je pomoćnik generalnog direktora. Od 1980. do 1985. direktor je poslovne zajednice Adria sa zadatkom udruživanja velikih gospodarskih tvrtki Poreštine, a u novom, objedinjenom SOUR-u Plava laguna je 1985.-89. član poslovodnog odbora zadužen za ekonomiku i organizaciju. Od 1978. (do 2007.) kao vanjski suradnik predaje na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli, a profesionalnu znanstvenu karijeru započinje 1989. kao istraživač u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču u kojem je bio i predstojnikom Zavoda za turizam. Godine 1991. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika, 1999. postaje viši suradnik, 2000. izvanredni profesor, a 2005. znanstveni savjetnik i redoviti profesor. Autor je i koautor devet knjiga s područja turizma, ekonomije, razvoja i poljoprivrede, među kojima i monografije Razmjenski odnosi u marketingu - organizacija i provedba (s Dragom Ružićem i Željkom Turkaljem, Osijek 2002.). Objavio je 90-ak znanstvenih i 100-tinjak stručnih radova, sudjelovao je u izradi niza studija i programa, vodio nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, bio je mentor brojnih diplomaca te deset magistranata i pet doktoranda. Sudjelovao je u timovima za osnivanje Visoke poljoprivredne škole u Poreču i Visoke poslovne škole za turistički menadžment u Višnjanu, gdje 2000.-2017. obnaša dužnost dekana.

Od 2009. bavi se privatnom poduzetničkom aktivnošću, a do 2017. bio je jedan od direktora u porečkoj konzultantskoj tvrtki Adria Bonus. Od 1992. član je Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo HAZU-a, a između ostalog bio je, 1982.-1988., i odgovorna osoba izdavača lista Porečki glasnik. U lokalnom društvenom životu bio je 1970-ih i 1980-ih član uprave Nogometnog kluba Jadran, za koji je u mladosti igrao, a od 1993. član porečke zaklade Hrvatski sveučilištarac. Dobitnik je nekoliko priznanja, među kojima i za zaslužnog znanstvenika u Institutu za poljoprivredu i turizam (2008.). Politički je i stranački angažiran od druge polovice 1960-ih, najprije kao član SKJ (SKH), a uspostavom hrvatske države priklanja se 1990. HDZ-u pa HND-u. Od 1995. aktivan je u HSS-u (tada je njegov politički poznatiji brat Zlatko bio predsjednik te stranke), u kojem je lokalni dužnosnik. Sudjelovao je, kao HSS-ov kandidat na listama, nekoliko puta na izborima za Skupštinu Istarske županije i Sabor RH, ali bez osvojenih mandata.

Goran Prodan