Kozličić, Mithad

Kozličić, Mithad, povjesničar pomorstva (Zenica, BiH, 14.IV.1954.). U Splitu je 1978. završio Mornaričku vojnu akademiju, diplomiravši na nautičkom smjeru, a magistrirao je 1984. na dubrovačkom Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je povijesne znanosti 1988. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertacijom Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela. Od 1978. do 1986. plovio je na vojnim brodovima i podmornicama, potom je 1986.-1991. bio pomoćnik ravnatelja i kustos u Vojnopomorskom muzeju u Splitu te ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu 1991.-92. Predavačku aktivnost počinje 1990. kao vanjski suradnik na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu, 1992.-93. predaje Povijest pomorstva na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je od 1994. izvanredni profesor na Odsjeku za povijest. Za redovitog profesora izabran je 2000., a 2005. za redovitog profesora u trajnom zvanju.