Cetinski, Vinka

Cetinski, Vinka, turistička stručnjakinja, sveučilišna profesorica, poduzetnica i političarka (Grožnjan, 14.X.1947.). Djevojačkog prezimena Andrić, osnovno je obrazovanje stekla u Novigradu, a srednje u Puli. Studirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te Hotelijerskom u Opatiji gdje je diplomirala 1977. Magistrirala je 1984., a doktorat ekonomskih znanosti stekla je 1998. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci disertacijom Optimalizacija organizacijske strukture poduzeća. Od 1967. do 1970. radila je kao voditeljica recepcije u hotelskom poduzeću u Novigradu, a taj je posao obavljala i sljedeće tri godine u rovinjskom hotelskom poduzeću Jadran, gdje je 1973.-78. bila referentica u Odjelu plana i analize, pa direktorica Sektora za istraživanje, razvoj i organizaciju do 1990. Sektor marketinga u rovinjskom Jadran-turistu vodila je 1991.-93. U politici je 1990-ih aktivna kao članica HDZ-a te je listopadu 1993. imenovana zamjenicom ministra turizma u HDZ-ovoj vladi koju će dužnost obnašati do kolovoza 2000. U međuvremenu, 1997., izabrana je za HDZ-ovu vijećnicu u Skupštini Istarske županije.