Petronio, Domenico

Petronio, Domenico, brijač, amaterski crtač (Rovinj, 13.III.1854. - Rovinj, 24.II.1924.). Nastavio je brijački zanat svoga oca, a u njegovu su brijačnicu na današnjem Trgu Matteotti navraćali povjesničar Bernardo Benussi, dijalektalni pjesnik Pietro Angelini i drugi rovinjski intelektualci, pa su ga i ta druženja vjerojatno potakla da nacrta 65 grbova rovinjskih plemićkih obitelji i nekih mletačkih podestata koje je ukoričio pod naslovom Repertorio di alcuni stemmi di famiglie rovignesi

 

 

Ti su crteži poslužili priređivačima rovinjske heraldike Antoniju Pauletichu i Giovanniju Radossiju u radu Stemmi di podestà e di famiglie notabili di Rovigno d'Istria (Trst 1970.). Povijesno-dokumentarno značajni su i njegovi crteži rovinjskog grba u varijantama nara i štita s križem sv. Jurja, rovinjske komunalne palače nakon obnove 1822., Balbijevog luka, gradskih vrata Valdibora i Porton del Ponte (danas nepostojećih) te drugih rovinjskih veduta onog vremena.

LIT.: Domenico Petronio, https://digilander.libero.it/arupino/petr2.html; Araldica Rovignese, https://digilander.libero.it/arupinum/stemmi.htm.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 12. 9. 2018.