Pauletich, Antonio

Pauletich, Antonio, povjesničar, muzealac (Rovinj, 2.VII.1930. - Rovinj, 17.III.2018.). Talijanski jezik i književnost diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1963., a poslijediplomski studij iz informacijskih znanosti i muzeologije 1981. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Već od rane mladosti posvetio se proučavanju zavičajne povijesti i rovinjskoga dijalekta. Godine 1954. gradske su mu vlasti povjerile vođenje knjižnice Stancovichiana u Zavičajnom muzeju grada Rovinja, a iste ga je godine Konzervatorski ured u Rijeci imenovao počasnim konzervatorom za Rovinjštinu. Godine 1962. povjeren mu je zadatak obnove rada rovinjskoga muzeja čiji je ravnatelj bio do 1986.