Jelinčić, Jakov

Jelinčić, Jakov, arhivist, predavač (Postira na Braču, 4.XI.1938.). Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i Supetru na Braču. Biskupijsku klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a nakon njezinog prisilnog zatvaranja nastavlja u Zadru gdje je maturirao. Nakon vojnog roka dvije godine pohađa teološki studij, pa se zapošljava u zagrebačkom Karbonu. Uz rad 1963. upisuje talijanski i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomira 1969. kao prvi u generaciji. U Historijskom arhivu u Pazinu (danas Državni arhiv u Pazinu, DAPA) zaposlio se 1967. kao arhivist, a iste godine postaje voditelj odjela za stručnoarhivističku obradu starije građe. Polovicom 1970. bio je nekoliko mjeseci vršitelj dužnosti ravnatelja Arhiva. Stručni ispit položio je 1971. te upisao poslijediplomski studij iz pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je magistrirao 1977. temom Novigradska kancelarija u XVIII. stoljeću do pada Venecije (1797.). Zvanje višeg arhivista stekao je 1981., a arhivskog savjetnika 1988. Krajem 1991. imenovan je za ravnatelja pazinskog Arhiva te ponovo 1996. i 2000., a u mirovinu je otišao ljeta 2003.