Putinja, Fedor

Putinja, Fedor, veterinar, publicist (Zagreb, 17.VII.1927. - Umag, 27.XI.2014.). Sin istarskih roditelja (otac Antun je bio rodom iz Višnjana, a majka Lucija rođ. Boljević iz sela Lazarići kraj Kršana), završio je osnovnu školu i klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a studij veterine diplomirao 1954. Već se i prije studija u središtu Zagreba bavio kunićarstvom, a 1947. je bio jedan od osnivača Konjičkog kluba Zagreb. Odmah do stjecanju diplome veterinara počeo je raditi u kotarskoj veterinarskoj stanici u Buzetu, u kojoj je ubrzo postao vršiteljem dužnosti upravitelja, 1956. i upraviteljem.