Akvilejski patrijarhat

Akvilejski patrijarhat (lat. Patriarchatus Aquileiensis), povijesno crkveno-upravno područje sa sjedištem u Akvileji. Nastao je pošto je 552. akvilejski biskup, pod čijom su crkv. upravom bili Istra i istočnoalpski prostor (Norik, dio Recije), došao u sukob s papom i proglasio se 558. patrijarhom (Istarski raskol, shizma Triju poglavlja).