Strčić, Mirjana

Strčić, Mirjana, povjesničarka književnosti, antologičarka (Veliki Gaj, Vojvodina, 26.X.1937. - Zagreb, 13.IX.2018.). Književnost je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojemu je i doktorirala 1980. temom "Hrvatska preporodna književnost u Istri". Od 1980. do umirovljenja 2002. bila je zaposlena na Pedagoškom, a potom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na Odsjeku za kroatistiku.