Peršurić, Đordano

Peršurić, Đordano, poljoprivredni znanstvenik i nastavnik, vinar, političar (Poreč, 24.I.1954. - 10.IV.2015.). Nakon osnovne škole u Višnjanu, završio je Srednju poljoprivrednu školu u Poreču 1972., diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu, smjer voćarstvo-vinogradarstvo-vrtlarstvo, 1976., u manje od 4 godine kao izvrstan student (dobio je 3 rektorove nagrade). Na tom je fakultetu magistrirao 1981. i doktorirao 1990. radovima s područja fitomedicine. 

Nakon studija radi od 1976. kao tehnolog vinogradarstva u porečkoj Agrolaguni. Od travnja 1984. među ključnim je osnivačima poljoprivredne znanstvene jedinice i instituta u Poreču. Bio je direktor znanstvene jedinice u osnivanju dvije godine, pa tri godine direktor Poljoprivrednog znanstvenog centra. Ova ustanova početkom 1989. mijenja naziv u Institut za poljoprivredu i turizam, u kojem je Peršurić bio pomoćnik direktora za znanstveni rad do početka 1997. te od tada do kraja srpnja 2012. njegov ravnatelj, potom znanstveni istraživač sa zvanjem znanstvenog savjetnika. Od 1989. do 2009. bio je i predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta. Tijekom 1980-ih vodio je poljoprivredno-savjetodavnu službu na Poreštini, kasnije koordinirao županijsku. Bio je 1990-ih i član Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci te znanstveni savjetnik u Zavodu za poljoprivredu i prehranu. Od polovice 1980-ih aktivan je znanstvenik, istražuje sorte vinove loze i genetske i gospodarske resurse pojedinih kultivara, integralnu zaštitu vinograda, uvjete za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda u Istri... U nizu istraživanja bio je nositelj više projekata o stvaranju banke gena i valorizacije gospodarskih i genetskih resursa vinove loze. U okviru znanstvenih i tehnologijskih projekata koje je vodio, osnovani su vinarski, genetički i pedološki laboratoriji, podignuti brojni pokusni nasadi vinove loze i opremljena minivinifikacija u Institutu. Sukreator je i nositelj izrade nastavnog programa Studija vinarstva u Poreču, Veleučilišta u Rijeci, gdje je bio i profesor vinogradarstva. Objavio je, sam ili sa suradnicima, više od 160 znanstvenih i stručnih radova pretežno iz vinogradarsko-vinarske problematike. Autor je poglavlja u više knjiga zbornika radova Seljačka obiteljska gospodarstva u Istri (Poreč 1997.-2000.). Bio je i uspješan vinogradar i vinar. Kao privatni vinar, s podrumom u Peršurićima na Poreštini (općina Višnjan), specijalizirao se od početka 1990-ih u proizvodnji pjenušaca klasičnom metodom vrenja u boci. Njegova su vina i pjenušci, ponajprije oni iz brenda Misal, dobili brojne zlatne medalje na izložbama i natjecanjima vina, pjenušci su proglašavani najboljima u Hrvatskoj te osvajali značajna međunarodna priznanja. U politici je aktivan od kraja 1970-ih, najprije u Savezu socijalističke omladine, potom u Savezu komunista Hrvatske u kojem je krajem 1980-ih bio i profesionalni sekretar Općinskog komiteta SKH u Poreču. U nezavisnoj Hrvatskoj učlanio se 1990. u HDZ, a bio je i članom Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja". Pokopan je na mjesnom groblju u Bačvi.

LIT.: Preminuo dr.sc. Đordano Peršurić, www.parentium.com, 11. 4. 2015.; J. Igrc Barčić, Dr. sc. Đordano Peršurić, Glasilo biljne zaštite 4/2015.
Goran Prodan
Posljednja promjena: 12. 14. 2018.