Poldrugovac, Roko

Poldrugovac, Roko, pomorac (Plomin, 25.III.1877. - Trst, 1969.). Već kao 13-godišnjak ukrcao se 1890. kao "mali od foguna" (palube) na plominski jedrenjak trabakul Prudente.

Punih 13 godina plovio je na jedrenjacima po svjetskim morima, napredujući, iako bez formalnog obrazovanja, i do časničkih dužnosti. Među ostalim, tri puta je na jedrenjacima obišao južnoamerički rt Horn, posljednji put 15.VII.1902. kao prvi časnik na Daveronu. U travnju 1903. položio je u Trstu ispit za kapetana duge plovidbe, a pomorsku karijeru nastavio u tršćanskoj brodarskoj kompaniji Austrijski Lloyd (Lloyd Austriaco), u kojoj je od prvog časnika palube vrlo brzo postao zapovjednikom sve većih i suvremenijih brodova (najprije na paru, pa na dizel-motore). U mirovinu odlazi 1937. s dužnosti zapovjednika motornog broda Eusiyana Tršćanskog Lloyda (Lloyd Triestino). Bio je vrlo cijenjen i poštivan među pomorcima i u pomorskim kompanijama za koje je plovio. Vjerojatno je posljednji kapetan duge plovidbe s istočne obale Istre koji je to zvanje stekao samo uz praksu (plovidbu), bez pomorske škole, pa je su ga u pomorskim krugovima zvali "Self Made Captain".

LIT: Lucijan Diminić, Razvitak pomorstva na istočnoj obali Istre u 19. i 20. stoljeću, kuk-marine-museum.net.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 19. 2. 2019.