Šalamun, Branko

Šalamun, Branko, liječnik, društveni djelatnik, planinarski aktivist i publicist (Ptuj, 27.V.1914. - Gažon kraj Kopra, 25.III.2005.). U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1940. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalizaciju iz pedijatrije završio je 1940. u Ljubljani, a titula primarijusa priznata mu je 1968.