Saba, Guido

Saba, Guido, sveučilišni profesor, književni kritičar (Vižinada, 1.I.1921. - Rim, 25.III.2013.). Školovao se za učitelja, a, prebjegavši pred partizanima sa sestrom u Trst, diplomirao je 1946. na tršćanskom Sveučilištu suvremenu književnost radom o romantično-kršćanskom pjesniku Micheleu Fachinettiju iz Vižinade. Dobivši stipendiju francuske vlade odlazi u Pariz, na Sorbonu, a u tamošnjem Državnom arhivu istražuje povijesne izvore o Trstu i Istri. Od proljeća 1948. do kraja 1964. asistent je za francuski jezik i književnost na Fakultetu za književnost (Facoltà di lettere) u Trstu.