Angelini, Antonio (st.)

Angelini, Antonio (st.), pravnik, pjesnik, publicist, političar (Rovinj, 1734. - Rovinj, 25.I.1808.). Pripadnik rovinjske obitelji Angelini koja se u XVII. st. doselila iz Venecije ili Padove. Bio je zapažen sudionik ondašnjeg društvenog, napose kulturnog života Rovinja.  Bio je među pokretačima književnog kružoka Accademia degli Intraprendenti koji je u Rovinju djelovao 1762.-65., a kao XX. moderator (predsjednik) bratovštine Rana (stigme) sv. Franje (Confraternita delle Sacre Stimmate di San Francesco di Assisi, poznate i kao Confraternita dei Battuti) od 1779. priredio je Libro extraordinario dei Battuti.