Prodan, Antun

Prodan, Antun, neuropsihijatar (Podrebar kraj Buzeta, 1923. - Pula, 14.I.2017.). Po završetku talijanske osnovne škole u Buzetu školovanje je nastavio u Zagrebu, ali je pohađanje klasične gimnazije prekinuo 1941. kad se vratio u Istru po nalogu KPJ. U Trstu je položio gimnazijsku maturu, ali su ga talijanske fašističke vlasti uhitile ljeti 1942. Uspio je pobjeći i sklonio se u Zagreb, a u Istru se ponovo vratio po kapitulaciji Italije. 

U rujnu 1943. je postao zamjenik komandanta mjesta Buzet, a 1944.-1945. djelovao je u Agitpropu. Poslije rata je kratko obnašao dužnosti u tijelima nove vlasti u Puli i Rijeci. Zbog neslaganja s nekim postupcima vlasti posvetio se studiju medicine u Zagrebu i potom u Pragu (do Rezolucije Informbiroa). Poslije diplomiranja u Zagrebu, stažirao je Rijeci, radio je kao liječnik opće prakse u Pazinu i Poreču, te od 1959. u Puli. Neuropsihijatriju je specijalizirao u Zagrebu 1963., a od 1966. do 1972. je bio na privremenom radu u Maroku u sklopu tadašnje međudržavne tehničke suradnje. Od 1974. vodio je u Puli Dispanzer za duševno zdravlje, a reorganizacijom bolničkih djelatnosti 1980. je postao direktorom OOUR-a Psihijatrija. Do umirovljenja je radio u pulskoj bolnici, gdje je i vodio Neuropsihijatrijski odjel, uveo nove metode i postupke prateći svjetske trendove.

Robert Matijašić
Posljednja promjena: 28. 5. 2019.