Običaji, narodni

Običaji, narodni, tradicijski običaji koji pripadaju kompleksu običajne prakse tzv. predindustrijskoga razdoblja. Kako su podložni promjenama izazvanim različitim kult. i dr. utjecajima, mnogi su se u XX.st. bitno izmijenili, jedni su gotovo posve iščeznuli, a drugi su postali simbolima regionalnoga identiteta. Običaji tipični za istar. područje, s mnogobrojnim mjesnim inačicama, izmjenama, pojednostavljivanjima i sl., mogu se podijeliti na cikluse godišnjih običaja, životnih običaja i običaja uz rad.

Vazmeni običaji u Raklju, govori Marija Fraj.
download mp3

Božo Glavičić, Kranjci.
download mp3

Krštenje vina za Sv. Martin.
download mp3

O prascima, kolinju i kobasicami (Tone Percan, Rakalj).
download mp3

Mjeseci na dijalektu.
download mp3