Cleva, Giovanni Battista

Cleva, Giovanni Battista, svećenik (Prato Carnico, Furlanija, 1829. - Pula, 1901.). Teologiju je završio u Udinama, gdje je i zaređen 1858., a službovao je u istarskim župama, među kojima u Poreču (1874.-82.) i Puli (1882.-1901.).