Gregorutti, Carlo

Gregorutti, Carlo, pravnik, povjesničar, numizmatičar, političar (Rovinj, 22.VIII.1821. - Fiumicello di Aquileia, 20.X.1898.). Diplomirao je pravo u Padovi nakon čega je bio odvjetnik u Trstu gdje je bio i gradski vijećnik 1861.-73.